UE

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

Dezvoltarea competitivitatii intreprinderii BRIDGE EUROPE CONSULTING SRL prin implementarea
unei solutii informatice integrate de tip ERP
– Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională-

 

Compania BRIDGE EUROPE CONSULTING deruleaza proiectul “Dezvoltarea competitivitatii intreprinderii Bridge Europe Consulting SRL prin implementarea unei solutii informatice integrate de tip ERP”, proiect finantat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Operatiunea 331: “Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor”.

Prin acest proiect, BRIDGE EUROPE CONSULTING isi propune achizitionarea unui sistem integrat si personalizat de tip ERP (Enterprise Resource Planning)(inclusiv modul de CRM -Client Relationship Management) care poate fi si raspunsul la toate asteptarile si necesitatile curente ale managementului companiei.

Obiectivele specifice ale proiectului derulat de BRIDGE EUROPE CONSULTING sunt urmatoarele:

  • Dezvoltarea infrastructurii TIC existente prin instalarea unei retele constand dintr-un server(cu rack) si trei calculatoare portabile performante, 1 imprimanta multifunctionala, 1 router wi-fi, 1 UPS, 1 Rack;
  • Eficientizarea microcompaniei prin inregistrarea si stocarea informatiei intr-un sistem ce permite accesul la informatii relevante cu minim de efort din partea consultantior si ofera conditii imbunatatite de securitate in manipularea informatiei;
  • Imbunatatirea managementului si optimizarea proceselor decizionale in companie prin accesul facil si rapid la informatii sistematizate referitoare la: timpul petrecut de fiecare consultant pe fiecare proiect, costurile asociate fiecarui proiect, profituri/pierderi generate de fiecare proiect, etc;
  • Cresterea cu 10% a veniturilor generate per consultant din proiectele la care lucreaza, prin posibilitatea de a lucra pe mai multe proiecte simultan datorita cresterii eficientei interne prin scurtarea timpului dedicat fiecarui proiect.
  • Reducerea si controlul timpului de colectare a informatilori de la client, prin posibilitatea de a interactiona cu acesta intr-un mod semi-automatizat.

Proiectul “Dezvoltarea competitivitatii microintreprinderii Bridge Europe Consulting SRL prin implementarea unei solutii informatice integrate de tip ERP” va fi implementat in perioada 02.01.2014 – 01.01.2015, la sediul societatii din Str. Washington 32, et.1, ap.2, Sect.1, Bucuresti. Valoarea totala a proiectului este de 1.015.760,88 LEI, cuantumul ajutorului nerambursabil fiind de 489.386,00 LEI, reprezentand o rata de cofinantare de 62,06%.

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”Acces Aplicatie